Čo je vlastne CLT viacvrstvový masívny panel? V stručnosti povedané, jedná sa o plošný výrobok z masívneho dreva pre nosné použitie. Vyrába sa vo veľmi veľkých rozmeroch a využíva sa pritom tiež v častiach stavby utvárajúcich interiéry ako napr. steny, strecha, strop.