Využívanie modernej softvérovej technológie

Základom kvalitnej drevostavby je predovšetkým kvalitná projektová dokumentácia v rozsahu, ktorého podrobností, detaily a nadväznosti vysoko prekračujú požiadavky stavebného zákona na dokumentáciu ku stavebnému povoleniu. Naši konštruktéri spracujú projektovou dokumentáciu v programoch CAD, od SEMA Software a MiTek Pamir. Pomocou týchto programov, statiky a znalostí z odboru drevostavieb, rozkreslia každú súčasť domu do posledného dielu tak, aby do sebe jednotlivé diely na stavbe perfektne zapadli.