1. Panely vyrobené vo výrobnej hale, za pomoci techniky sú zmontované v mieste stavby na základovej doske, podľa stavebnej dokumentácie.

Výhoda: rýchla montáž ( v prvých dňoch montáže)

Nevýhoda: zvýšené náklady na celkovú cenu hrubej stavby.

2. Priama výroba a montáž panelov na základovej platni nami vyvinutým systémom, ktorý minimalizuje náklady na výrobu a manipuláciu, čiže celkovú cenu stavby.

Výhoda: možnosť zákazníka, dokumentovať a tým aj kontrolovať postup a kvalitu zhotovenia stavby od úplného začiatku, tým aj možnosť drobných zmien vo výrobnom procese.