Šikmé strechy

Sú to tie ktoré majú sklon väčší ako 7 stupňov a je možne na ne použiť skladané krytiny ako sú betónové , keramické a plechové tvarovky. Dnes najväčšie zastúpenie majú betónové krytiny od výrobcov ako sú Bramac, ďalšie.

Ploché strechy

Poznáme ich s čias 70 r. keď si ich architektúra vybrala za svoje aj keď mnohý z nás tento systém zatracovali kvôli častým poruchám najme v zimnom období. Dnes sa znovu vraciame v architektúre s plochými strechami, ale nové materiály a dokonalé technológie ich spracovania nám umožňujú dať na tieto produkty dlhodobú záruku. Zakladanými produktami sú PVC krytiny známe ako Fatrafol a Kaučukové, známe pod názvom EPDM prípadne bitúmenové (asfaltové). Základom dobrej plochej strechy je správne navrhnutie a správna montáž týchto materiálov.

Zelené strechy

Jedným z rastúcich trendov, ktorý sa i u nás teší stále väčšej obľube, sú tzv. „Zelené strechy“. Zeleň na strešných konštrukciách má mnoho priaznivých funkcií. Z dobre založenej zelenej strechy má naviac prínos ako majiteľ, tak aj verejnosť.

Intenzívny porast na vegetačnej streche

Intenzívne strechy vyžadujú väčšiu starostlivosť a sú nákladnejšie na zhotovenie ako strechy extenzívne. Vhodné sú najmä pre veľké plochy a objekty s reprezentatívnou funkciou. Na intenzívnych strechách je možné pestovať aj úžitkové plodiny.

Extenzívny porast na vegetačnej streche

Strechy s extenzívnou zeleňou sú nenáročné na údržbu a ich cena je nižšia. Celkové náklady v tomto prípade vzrastú iba o 10% oproti streche bez vegetačnej vrstvy. Vrstva substrátu je nižšia (dochádza k väčšiemu vysušovaniu) používa sa preto nenáročná vegetácia machy, lišajníky, rozchodníky, arídne traviny …

Negatíva „zelených“ striech

Hlavnou je statika strešnej konštrukcie, ktorá môže byť narušená ťažšou vegetačnou vrstvou. Ďalej je tu nutnosť údržby vegetácie. Aspoň jeden-krát za rok je potrebné strechu vyplieť, porast ošetriť a pohnojiť. Zásadný je i výber izolačnej fólie, ktorá musí zvládať zvýšené zaťaženie vegetačnou vrstvou (prerastanie spojov).